ozdravimo Slovenijo!

Click here to edit subtitle

za4zakone                                                   2012Drage sodržavljanke in spoštovani državljani!

                                                                                                                               

Združenje umetnikov Paviljon
je 3.9.2012 vložilo v državni zbor štiri predloge zakonov:

 o referendumu in ljudski iniciativi (šifra: 535)     
 o osnovnem bivanju (šifra: 536)
 o samozdravljenju (šifra: 537)
 o konoplji (šifra: 538)


 

                                                   Pesem 'Dobro jutro!',  posneta v podporo pobudi, avtor: Pepi Jež, izvajalci: Pepi Jež in prijatelji

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Posebno obvestilo podpisnikom in podpornikom pobude z dne 6.11.2012 !!!

Spoštovani,

V Združenju umetnikov Paviljon se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so podpisali ali so še nameravali podpisati obrazce v podporo 4 pobudam zakonov.
Hkrati z zahvalo se moramo tudi opravičiti, saj smo se zaradi posebnih okoliščin odločili, da prekinemo zbiranje podpisov. Nepričakovano smo namreč pred kratkim izvedeli, da nam je državni zbor predpisal protiustaven postopek zbiranja podpisov. Zahtevo, da se obrazce podpisuje na upravnih enotah, je ustavno sodišče že pred sedmimi leti označilo kot protiustavno, saj pomeni nepotrebno oteževanje in onemogočanje podpisovanja in zbiranja podpisov, ki je z ustavo zagotovljeno kot neposredno izvajanje oblasti ljudstva. (video: o pobudi za oceno ustavnosti zakona o referendumu in ljudski iniciativi - upb2  )

Iz tega razloga smo se v združenju odločili, da vložimo 

ustavno pobudo zoper Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (upb2) ter ustavno pritožbo      

saj jo lahko sprožimo le pobudniki zbiranja podpisov in tako spomnimo vlado, da bi morala že pred več leti popraviti zakon o referendumu in ljudski iniciativi v skladu z ustavo in ustavno odločbo. Tako nam je želja, da bi v sistem enakopravno vklopili neposredno demokracijo, nepričakovano odprla možnosti, da še pred obravnavo naših predlogov v državnem zboru pomagamo odmakniti največjo oviro za izvajanje neposredne demokracije v Sloveniji, namreč neustavno zahtevo podpisovanja na upravnih enotah. S tem pa se bodo te neustavne zahteve znebile tudi vse prihodnje civilne pobude.

Ker gre pri vseh predlogih zakonov za človekove pravice, svoboščine in neposredno demokracijo, v združenju upamo, da boste imeli razumevanje za našo odločitev, da prekinemo zbiranje podpisov zaradi višjih ciljev in skupnega dobrega. A naša pobuda je le časovno preložena. Od državnega zbora hkrati s pritožbo zahtevamo ponovno zbiranje podpisov, brez protiustavne zahteve za podpisovanjem na upravnih enotah. Seveda bo brez te neustavne zahteve zbiranje podpisov veliko lažje in bo potekalo veliko hitreje, vseeno pa člani združenja upamo, da boste takrat, ko nam bo državni zbor predpisal nov rok, naše predloge ponovno podprli tudi vi.

Ne pozabite: 3.člen ustave: v Sloveniji ima oblast ljudstvo! Izvaja jo neposredno in z volitvami!
Še enkrat hvala za vašo pomoč in podporo!
Naslednjič bomo še močnejši!

Srečno!
Združenje umetnikov Paviljon

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Predlog Zakona o referendumu  ... kot varovalo participativne demokracije v obstoječem pravnem redu pred neuglašenim pisanjem zakonov

zaradi političnih interesov na račun državljanov, pri čemer gre za vpeljavo rednih referendumov štirikrat na leto, preko referendumskih vprašalnikov,

poslanih na domove volivcev, kjer mora vsaka sprememba zakona pred svojo uveljavitvijo biti potrjena s strani državljanov.


Predlog Zakona o osnovnem bivanju ... kot varovalo pred deložacijami in zaplembami premoženja zaradi računov za tekoče stroške in pred

preveliko odvisnostjo od organizirane preskrbe s hrano, pri čemer gre za pravico, da dolgove javnim podjetjem odplačamo s

prostovoljnim delom ter za pravico do brezplačnega najema državne zemlje za organsko obdelovanje za lastne potrebe.


Predlog zakona o samozdravljenju ... kot temeljna pravica do svobodne izbire in kot varovalo  za zelišča, katera so uporabljale naše babice, 

pred raznimi prepovedmi za katere si prizadevajo mednarodne korporacije, pri čemer gre za pravico, da se zdravimo sami, kakor želimo

in da po svobodni izbiri zavrnemo zdravstven postopek, tudi cepljenje. Lahko tudi gojimo vse rastline, ki blagodejno vplivajo na ljudi ali živali 

in jih potrebujemo za zdravljenje ter za vzdrževanje zdravja.


Predlog Zakona o konoplji  ... kot varovalo pred zastrupljanjem zemlje in kot uskladitev zakonodaje z mednarodnimi konvencijami.

Dosedanja razvrstitev konoplje na uradnih seznamih je neznanstvena, saj je konoplja  ena najbolj zdravilnih in koristnih rastlin

na planetu in je ključ do reševanja najbolj perecih ekoloških težav na vseh podrocjih: energetika, tekstil, prehrana, živalska krma,

eterična olja, goriva, plastične mase, gradbeništvo, medicina, kozmetika... Industrije, ki danes sicer najbolj onesnažujejo,

lahko s konopljo na en mah spreobrnemo v brezhibno ekološke. Degenerativne bolezni, ki veljajo za neozdravljive, kot so rak,

levkemija, tumor, parkinsonova, alzheimerjeva, sladkorna bolezen, multipla skleroza itd vse do migrene in depresije,

konoplja dokazano blaži in zdravi.

video: konoplja je zakon

video: medicinska konoplja in njen vpliv na človeško zdravje


Pozivamo vas, da se osebno zglasite na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu, 

pri osebi, tam pooblaščeni za overjanje teh podpisov podpišite štiri obrazce v podporo zakonov, ki ste jih že prej pravilno izpolnili,

 za vsak zakon torej svoj obrazec,  s pravilnimi osebnimi podatki, z geslom ter s sifro predloga zakona:

geslo:                                                                 šifra:

o referendumu in ljudski iniciativi               535     
 o osnovnem bivanju                                      536
 o samozdravljenju                                         537
 o konoplji                                                         538

Na upravnih enotah vam bo posebej za to pooblaščena oseba obrazce podpisala, ožigosala in označila z datumom,
potem pa vas prosimo, da te obrazce posljete ali dostavite po dogovoru

na naslov:                                                                        

Združenje umetnikov Paviljon,                                                                                           Obrazec:

Sveto 53, 6223 Komen.                                                                            v slovenščini      v italijanščini    v madzarščini

                                                                                                                           z gesli in šiframi izpolnjeni obrazci:     __*__

Opozorilo!

1. Poleg pravilnosti vseh podatkov vas prosimo, da bodite pozorni tudi na datume, ki jih bo na obrazce zapisala uradna oseba.

Zapisani datum se mora nujno ujemati z dnem vašega obiska upravne enote ali krajevnega urada, sicer podpisi ne bi bili veljavni!

2. Uradno potrjene obrazce nujno pošljite ali dostavite, sami ali preko posrednikov, do združenja Paviljon, sicer podpisi ne bi veljali!


Ali pa obrazce izpolnete in oddate z elektronskimi podpisi
Vloge za pridobivanje elektronskega podpisa je treba osebno prinesti na upravno enoto. Postopek traja 5 dni.


Rok za zbiranje podpisov v podporo predlogom zakonov se začne 12.9.2012. konča pa se 10.11.2012.


Možno je tudi podpisovanje obrazcev v bolnišnicah, zaporih, domovih za ostarele v Sloveniji ter v veleposlaništvih v tujini.

Tudi v teh ustanovah so posebej pooblaščene uradne osebe za podpise. In tudi te obrazce je treba poslati na naslov združenja Paviljon.


Natancne informacije o zbiranju podpisov

Video navodila

Informacije o zbiranju podpisov v ustanovah

Dodatne informacije: 031 848 918, [email protected] 


Hvala za vaš prispevek k ozdravljenju slovenske zemlje! 

Vsak glas šteje!


Srečno!


Združenje umetnikov Paviljon

Stara spletna stran združenja


Glasba: Pepi Jež : Dobro jutro ( 2012 )